Top

Právní upozornění

Vydání

Tato stránka je publikována společností Green Network s.r.o., která je zastoupena obchodní značkou Asabio. Je majetkem společnosti Green Network s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Web: www.asabio.fr Mail: info@asabio.fr

Grafická listina

Grafickou listinu webu www.asabio.fr a všechny její varianty vytvořilo Asabio.

Všechny grafické prvky jsou majetkem společnosti Green Network s.r.o.

Reprodukce stránky z webu v rámci mimo www.asabio.fr nebo vložení stránky patřící Asabio na stránku jiného webu je bez povolení zakázáno.

Podobně je zakázána jakákoli reprodukce nebo reprezentace stránek jako části nebo v celku bez písemného souhlasu Green Network s.r.o. a představovalo by tak trestné porušení dle odstavce L. 335-2 a následující zákoník o duševním vlastnictví.

Texty, grafika, kresby, loga a fotografie, které jsou distribuovány na www.asabio.fr, mohou být rozmnožovány v tištěné nebo elektronické podobě za předpokladu, že je uveden název a adresa místa a že nejsou použity pro komerční účely.

Nedodržení výše uvedených ustanovení bude pravděpodobně představovat porušení, které by způsobilo občanskoprávní nebo trestní odpovědnost autora porušení.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na stránkách www.asabio.fr za účelem poskytování služeb nabízených společností Green Network s.r.o. stejně jako jejich zpracování, jsou prováděny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vytvořeným 6. ledna 1978.

Tato kolekce je tedy prováděna pouze s uživateli webu www.asabio.fr a jeho cílem je pouze identifikovat různé uživatele webu za účelem splnění jejich požadavků.

Dotčené údaje nejsou v žádném případě předávány třetí osobě, ledaže dotyčná osoba dá svůj souhlas a pokud se příjemce zavázal dodržovat zákon o ochraně údajů.

Všechny osoby, které poskytly své osobní údaje, mají samozřejmě právo na přístup, úpravu a potlačení údajů na základě jednoduché žádosti adresované společnosti Green Network s.r.o.

Povinné informace

Název společnosti: Green Network s.r.o. zastoupená Asabio

Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

DIČ: CZ09541781

Mail: info@asabio.fr

Web: www.asabio.fr